Ver Fotografías do Trofeo Encontros no Camiño:

Medios facendo referencia ao encontro: